Klubové novinky

Přebor HZS ČR v ledním hokeji

Chtěli bychom srdečně pozvat partnery a sponzory našeho sportovního klubu na přebor HZS ČR v ledním hokeji, který se bude konat ve dnech 21.11 - 22.11.2023 v prostorách ICE Arény Plzeň Košutka, Studentská 117. Na přebor je také zvána veřejnost. Budeme se těšit na skvělou atmosféru.  Hasičský sportovní klub Plzeň z. s.

U Centru Caolinum v Nevřeni proběhla soutěž denních příslušníků a seniorů v požárních útocích

V pátek 8. září se uskutečnil v Centru Caolinum Nevřeň již XXVIII. ročník soutěže seniorů a XI. ročník soutěže denních příslušníků v požárním útoků družstev. Soutěž v letošním roce pořádal HZS Plzeňského kraje – ÚO Plzeň a Hasičský sportovní klub Plzeň, z. s., za podpory Centra Caolinum Nevřeň a sboru dobrovolných hasičů Nevřeň. Soutěže se zúčastnilo celkem 18...

Hasičský sportovní klub Plzeň z. s.

je samosprávný a dobrovolný spolek, který vznikl na základě iniciativy příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územního odboru Plzeň, aby rozvíjel sportovní činnost a hájil zájmy svých členů.

 

Hlavní činností a cílem spolku je:

  • rozvoj sportovní činnosti u HZS Plzeňského kraje, ÚO Plzeň
  • organizace sportovních soutěží
  • podpora a zabezpečení sportovní reprezentace HZS Plzeňského kraje, ÚO Plzeň
  • zvyšování fyzické kondice příslušníků a zaměstnanců HZS Plzeňského kraje, ÚO Plzeň
  • vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro členy spolku, kteří se připravují na účast ve sportovních soutěžích
  • vytváření ekonomické základny pro plnění cílů spolku
  • vedení členů k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnění široké informovanosti v oblasti tělesné kultury.
  • ochrana zájmů spolku a spolupráce v tomto směru s vedením HZS Plzeňského kraje, Odborovým svazem hasičů a jinými organizacemi a jednotlivci.

Plánované akce

 

Partneři sportovního klubu

Sledujte nás na Facebooku